TÜMSO / TMSL 40+ DİSİPLİN TALİMATI

TMSL 40+ DİSİPLİN TALİMATI

TÜRKİYE MASTERLER & VETERANLAR SÜPER LİGİ

2016-2017 SEZONU | TMSL 40+ DİSİPLİN TALİMATI

1.MADDE – AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, TMSL+40 Ligi futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir. Ayrıca TÜMSO kapsamında bütün maçların centilmenlik içinde geçmesini sağlayarak centilmen kişi ve kulüplerin ödüllendirilmesini sağlamak ve bütün TÜMSO ailesini bu konuda teşvik etmektir. Bu talimat TMSL+40 Ligi futbol kulüplerini ve TÜMSO yönetimini kapsar.

2.MADDE – TEMEL İLKELER

 1. Disiplin talimatında yer almayan olaylara verilecek cezalar, TFF disiplin talimatı esas alınarak TÜMSO disiplin kurulunca belirlenecektir.
 2. Takımların aldıkları disiplin cezalarına göre oluşturulan fairplay puanlarına göre en düşük ceza puanlı klübeFair-Play kupası, örnek Fair-Play’lik davranış sergileyen futbolcuya Fair-Play ödülü verilir.
 3. Görevlendirilen hakemler maç esnasında sarı kart, kırmızı kart ile ilgili cezai işlemleri TFF oyun kurallarına göre verir.
 4. Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.
 5. Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz. TÜMSO yönetimine tv görüntüleri ve resmi şekilde sonradan intikal eden cezai durumlar ile ilgili olarak disiplin kurulu değerlendirme yapar ve gerek görürse disiplin cezası verebilir.
 6. Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
 7. Kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve TÜMSO kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.

3.MADDE – SORUMLULUK

 1. Deplasmanlı olacak müsabakalarda ve bölgelerde ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.
 2. Kulüpler, futbolcularının, görevlilerinin, başkanlarının, onursal başkanlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumludur.

4.MADDE – DİSİPLİN KURULU ve ÇALIŞMA YAPISI

Disiplin ile ilgili kararlar, TÜMSO bünyesinde yönetim kurulu disiplin temsilcisi başkanlığında TÜMSO yönetim kurul temsilcilerinden teşkil edilen 3 kişilik disiplin kurulu tarafından alınır. TÜMSO her hafta hakem raporlarının kendisine ulaşmasını müteakip  en geç 2 gün içinde disiplin ile ilgili kararlarını alarak TÜMSO internet sayfasında (www.tumso.org) açıklar ve taraflara elektronik ortamda bildirir, tebliğ eder. Disiplin kurulu kararlar öncesi gerek görürse, ilgili taraf kişi, kulüpler ve hakemler ile görüşebilir.Alınan kararlara ilgili tarafların tebliği müteakip 2 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Eğer ilgili taraflar alınan karara itiraz ederse, itirazın TÜMSO yönetimine ulaşmasını  müteakip toplanan disiplin kurulu en geç 2 gün içinde nihai kararını veriri ve taraflara tebliğ eder. Alınan bu karar kesindir ve taraflar itiraz edemez.

5.MADDE – DİSİPLİN CEZALARI

 1. İHTAR

İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.

 1. KINAMA

Kınama, sorumluların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

 1. İHRAÇ

Bir kulübün halihazırdaki veya gelecekteki bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.

 1. MÜSABAKADAN MEN

Futbolcunun veya diğer gerçek kişilerin resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.

 1. HAK MAHRUMİYETİ
  1. Kişinin, stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.
  2. Hak mahrumiyeti cezası on günden az olamaz.
 1. LİSANSIN İPTALİ

Bir kişinin futbolla ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir.

 1. SAHA KAPATMA

Kulübün resmi müsabakasını mutat sahasından başka bir sahada oynamaya mahkum edilmesidir.

 1. HÜKMEN MAĞLUBİYET
  1. Bir takımın müsabakayı 3–0 kaybetmiş sayılmasıdır.
  2. Hükmen galip sayılan takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir. Hükmen mağlup sayılan takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez.
  3. Çıkan olaylar vb. nedeniyle Hakem tarafından iptal edilip yarıda kalan maçların durumu hakem raporu, tarafların alınan savunması sonucuna göre değerlendirilir. Bu durumda maçın kaldığı yerden tekrar oynanması, maçın mağdur olan takım lehine 3-0 olarak tescil edilmesi veya başka bir sahada yeniden oynanması kararı Disiplin Kurulu ve TÜMSO yönetimi tarafından karar verilebilir.
  4. Ev sahibi takım uygun forma ile sahaya çıkmayıp rakip takımla karışacak şekilde benzer renk, şekilde forma ile sahaya çıkıp ikaz edilmesine rağmen formasını değiştirmez ve bu durum nedeniyle hakem tarafından maç oynatılmazsa ev sahibi takım hükmen 3-0 mağlup ilan edilir.
 1. PUAN İNDİRME

Kulübün mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının bir kısmının indirilmesidir.

 1. ÖDÜLLERİN İADESİ

Kulüp veya kişilerin kazandıkları menfaatleri özellikle para veya manevi değeri olan varlıkları (kupa, madalya vs.) iade etmeleridir.

6.MADDE – DİSİPLİN İHLALLERİ

 1. SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TÜMSO’nun saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik edenfutbolculara,  yöneticilere, görevlilere ve diğer kişilere,  ihtar ve kınama cezasından ligden ihraca kadar olan cezalar verilebilir.

 1. TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
  1. Şu hususlar, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerdir:
   1. Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az altı futbolcusunun hakem tarafından sarı veya kırmızı kartla cezalandırılması veya müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az üç futbolcusunun hakem tarafından müsabakadan kırmızı kart gösterilerek ihraç edilmesi,
   2. Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya görevlinin birlikte hareket ederek bir müsabaka görevlisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karşı güç kullanması.
  2. Yukarıda belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde kulüplere eylemin şiddetine göre kınama cezasından ligden ihraca kadar olan ceza verilebilir.
 1. KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

TÜMSO mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; Futbolculara 1 ila 3; fiillerin müsabaka hakemine ve görevlilerine yönelik olması halinde ise 2 ila 4 müsabakadan men cezası verilir.

 1. KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul (Örneğin ayağa sakatlayacak şekilde faul yapılması) yapan futbolculara 1 ila 2, şiddetli harekette bulunan (Örneğin Kasıtlı tekme atılması, yumruk atılması) futbolculara ise 3 ila 4 müsabakadan men cezası verilir.

 1. CEZALI OYUNCU OYNATILMASI

TÜMSO disiplin kurulunca müsabakadan men/maç oynamama cezası verilmesine rağmen  ceza süresi tamamlanmadan cezalı oyuncu oynatan takım, hükmen mağlup ilan edilir. Oynayan futbolcuya 1  maç müsabakadan men cezası verilir.

 1. KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen;

 1. Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,
 2. Kulüp yöneticilerine en az 10  gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
 1. BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI, SAHTECİLİK ve YANILTMA
  1. Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı, kimlik belgesi ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TÜMSO ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden,
   1. Futbolculara 2 ila 3 müsabakadan men cezası, eylemin tekrarlanma durumuna göre ilave müsabakadan men cezası, verilebilir.
   2. Kendisine ait olmayan lisans ile maç oynayan futbolcunun takımı hükmen mağlup ilan edilir.
   3. Kulüp yöneticilerine en az 10 gün süreli hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
  2. Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile TÜMSO’yu veya ilgilileri yanıltmaya çalışan,
   1. Futbolcuların lisansları iptal edilir, yapan futbolcuya 3 ila 4 müsabakadan men cezası verilir,
   2. Eğer maç oynanmış ise; 7 günlük itiraz süresi içinde yapılacak müracaat ile  o oyuncu/oyuncuları oynatan takım söz konusu maçta hükmen mağlup ilan edilir, ayrıca 3 puanı silinir (İtiraz süresi maçın oynandığı tarihden itibaren başlar),
   3. Ayrıca ödüllerin iadesi cezası verme hakkı saklıdır. İhlalin en az 2 maç veya daha fazla maçta yapıldığı tespit edildiği takdirde sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilir.

7.MADDE – MAÇA ÇIKMAMA

TÜMSO yönetimi tarafından ilan edilen maça belirtilen tarih de hazır bulunmayarak maça çıkmayan takımlar 3-0 hükmen mağlup ilan edilir, 200 tl para cezası verilir ayrıca ihtar ve kınama cezası verilebilir.

Bu davranışların (maça çıkılmaması) bir yarı sezonun en az yarısı kadar olduğu zaman söz konusu takım ligden ihraç edilir.

TÜMSO resmi sayfasında ilan edilen maçların belirtilen tarihlerde oynanması esastır. Ancak zaruri sebeplerden-hava durumu, ölüm ve düzenlenecek turnuvalara katılma zorunluluğu  gibi özel durumlar- dolayı maçların ertelenme durumu TÜMSO yönetimince değerlendirilecektir. Benzer maça çıkmama eylemi şampiyonaya mazeretsiz gelmeyerek katılmayan veya şampiyonada ki maçlara çıkmayan takımlara da aynı esaslar ile uygulanacaktır.

8.MADDE – STATÜ ve TALİMATLARA UYULMAMASI

TÜMSO’nun resmi sayfasında yayımlanan müsabaka talimatlarına ve statülere uyulmaması durumunda kulüpler ihtar ve kınama cezası ile cezalandırılır.

9.MADDE – SARI KART, KIRMIZI KART UYGULAMASI

 1. Maç esnasında hakem tarafından TFF futbol oyun kuralları çerçevesinde sarı kart, kırmızı kart cezaları verilebilir.
 2. Aynı maç esnasında 2 Sarı kartı gören oyuncu kırmızı kart ile oyun dışı bırakılır ve başka ceza verilmez.
 3. Maç esnasında direkt kırmızı kart gören oyuncu en az 1 maç ceza alır ve ayrıca eylemine göre ilave maç oynamama cezası verilebilir.
 4. TFF bünyesinde uygulanan bir sezonda 4 sarı kart gören 1 maç oynamama cezası TÜMSO bünyesinde geçerli değildir.

10.MADDE – ŞAMPİYONA DİSİPLİN CEZALARI

 1. Şampiyonadaki maçlar esnasında her gün sonunda DisiplinKurulu toplantı yapar ve ivedi disiplin işlemlerini yerine getirir. Alınan kararlar uygun bir yerde asılarak tebliğ edilir ve WEB sayfasında yayımlanır.
 2. Şampiyonada kırmızı karttan atılan oyuncu 1 maç oynamama cezası verilir. Kırmızı karttan atılan oyuncu için ilave ceza hakem raporuna göre verilebilir.
 3. Maçlara belirtilen zamanda çıkmayan, saha konusunda yönetim kurulu kararlarına tepki gösteren ve maçların başlamasını geciktiren takımlara kınama cezası verilir. Bu cezalar centilmenlik ve fair-play kupası verilmesinde dikkate alınır. Söz konusu takımlar belirtilen sahada oynamayı kabul etmeyip sahaya çıkmazsa hükmen mağlup ilan edilir.
 4. Disiplin kurulu kararlarına takımlar maçın tamamlanmasını müteakip aynı gün sonuna kadar (Saat 24.00 e kadar) itiraz edebilir. İtiraz ivedi görüşülerek en geç ertesi gün oynanacak maçlardan yeteri kadar önce karara bağlanır. Lisans konusunda TÜMSO talimatlarına aykırı lisans çıkardığı tespit edilen oyuncu için itiraz süresi olmayıp devamlı itiraz edilip tespit edildiği takdirde lisans iptal edilir ve oynadığı bütün maçlarda kendi takımı hükmen mağlup ilan edilir.
 5. Ligde alınan cezalar o sezon için geçerli olup bir sonraki sezona devir edilemez. Ancak ligde alınan cezalar şampiyonada uygulanmaya devam eder.

11.MADDE – FAİR PLAY KUPASI

Takımların sezon boyunca lig maçlarında veya şampiyona esnasında aldıkları disiplin cezalarına göre her takıma fairplay puanı verilir. Sezon/Şampiyona sonunda en düşük puana sahip, en centilmen takıma TÜMSO FAİR PLAYKUPASI verilir.

Disiplin puan durumu www.tumso.org sitesinde güncel olarak bulundurulur. Takımların eşit puana sahip olması durumunda alınan cezalara bakılarak en yüksek puanlı disiplin cezalarını alan takımlar ön sıraya çıkar.

Disiplin Cezaları ve Puanlar:

Sarı Kart 1 Puan
Kırmızı Kart 2 Puan
Müsabakadan Men 2 Puan
İhtar 1 puan
Kınama 2 puan
İhraç 4 puan
Hak Mahrumiyeti 5 Puan
Lisans İptali 5 Puan
Hükmen Mağlubiyet 5 Puan
Puan İndirme 5 puan
Saha Kapatma 7 Puan
Ödüllerin İadesi 2 Puan

12.MADDE – YÜRÜRLÜLÜK

Bu Talimat TÜMSO Yönetim Kurulu’nun 12 Haziran 2017 gün toplantısında kabul edilmiş TÜMSO’un resmi web sitesi olan www.tumso.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.